Vyberte stránku

ODBORNÁ ZÓNA

Tyto stránky jsou určeny pouze odborníkům v oblasti veterinární medicíny, tj. osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat veterinární léčivé přípravky (veterinárním lékařům, lékárníkům). Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Stiskem tlačítka potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (platnost od 31.12.2007), čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 378/2007 Sb.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.