Vyberte stránku

Jedinečné a cílené řešení atopické i alergické dermatitidy u psů

Cíleně

Cíleně neutralizuje interleukin (IL)-31, klíčový cytokin, způsobující svědění při atopické a alergické dermatitidě.

Rychle a dlouho

Začíná působit během prvního dne
a zaručuje celý měsíc úlevy. Ošetření
na klinice zajišťuje správné dodržení léčby.

 

Bezpečně

Bezpečný pro psy v každém věku
a dokonce i pro ty se souběžnými onemocněními.

 

První monoklonální protilátka pro léčbu psí atopické a alergické dermatitidy

Jedinečný a inovativní druh terapie

CYTOPOINT je monoklonální protilátka (mAb), která cíleně neutralizuje psí IL-31, důležitý cytokin zapojený do vysílání signálu o svědění do mozku při atopické a alergické dermatitidě.

Přináší dlouhotrvající úlevu v jediné injekci

CYTOPOINT začíná působit během 24 hodin a po první injekci působí celý měsíc. Injekční podání zaručuje jistotu správné
a jednoduché aplikace.

Šetrný pro játra i ledviny

CYTOPOINT funguje podobně jako přirozené protilátky. Je stejně tak eliminován běžnými cestami degradace bílkovin s minimálním zapojením jater nebo ledvin.

Pro psy v každém věku

CYTOPOINT nemá žádná věková omezení, jediným omezením je váha pod 3 kg.

S minimálním dopadem na imunitní systém

Přesně zacílený mechanismus účinku pomáhá minimalizovat vedlejší účinky a vyhnout se nežádoucím dopadům na imunitní systém.2

S možností podat ve stejný čas i vakcínu

S CYTOPOINTEM lze podat jakoukoli vakcínu ve stejnou dobu, jen do jiného místa

Bezpečné použití se všemi známými typy léčby

CYTOPOINT je bez známých interakcí s jinými léky včetně APOQUELU® (oclacitinib), kortikosteroidů, cyklosporinu
a antihistaminik, endo-
i ektoparazitik, antimikrobiálních
a protizánětlivých léků nebo vakcín.

Monoklonální protilátka (mAb): homogenní protilátka připravená klonováním z jediné linie B buněk. Terapie mAb je navržena tak, aby napodobovala normální imunitní funkci rozpoznáním a vazbou na jeden segment (epitop) na daném cílovém antigenu. Interleukin 31 (IL-31): cytokin, který spouští proces posílání signálu o svědění do mozku. cIL-31 je psí IL-31.2 Cytokin: protein, který přenáší signál na další buňky vázáním na receptory na těchto buňkách. Vylučování CYTOPOINTU: mAb se katabolizují na aminokyseliny a peptidy. Játra a ledviny mají jen malou roli v metabolismu mAb. mAb nejsou přeměňovány na reaktivní nebo toxické metabolity ani se nevylučují močí. Je proto vysoce nepravděpodobné, že by působily na játra nebo ledviny toxicky.

Zoetis Česká republika, s.r.o., nám. 14. října 642/17, 150 00 Praha 5. Tel.: 257 101 111,
e-mail: infovet.cz@zoetis.com. 

Pro kompletní informace o přípravku čtěte aktuální souhrn informací o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. V případě dotazu k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis.

stopdrbani_2020

ODBORNÁ ZÓNA

Tyto stránky jsou určeny pouze odborníkům v oblasti veterinární medicíny, tj. osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat veterinární léčivé přípravky (veterinárním lékařům, lékárníkům). Informace v nich nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Stiskem tlačítka potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (platnost od 31.12.2007), čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle Zákona č. 378/2007 Sb.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.